ฉันหลวมลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ของฉันหลังจากที่มันถูกขาย?

ฉันหลวมลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ของฉันหลังจากที่มันถูกขาย?

ไม่. You retain your copyrights except otherwise stated. What you are actually selling is a non-exclusive, non-transferable license that is granted to the Customer that purchases your product. Please see the ใบอนุญาตผู้ใช้และข้อตกลงการเป็นสมาชิก .