โมเดลกายวิภาคศาสตร์ 3D

3D รุ่น » โมเดลทางการแพทย์ 3d » กายวิภาคศาสตร์

แสดง 1 24-ผล 94

การพิมพ์ทางการแพทย์ 3D และการสร้างแบบจำลอง 3D กำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในหมวดหมู่นี้ Flatpyramid คุณจะได้พบกับกายวิภาคศาสตร์รุ่น 3D

กายวิภาคของมนุษย์ปกติ (เป็นระบบ) เป็นส่วนหนึ่งของกายวิภาคของมนุษย์ที่ศึกษาโครงสร้างของ“ ปกติ” นั่นคือร่างกายมนุษย์ที่แข็งแรงผ่านระบบอวัยวะอวัยวะและเนื้อเยื่อ

อวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของรูปแบบและโครงสร้างบางอย่างที่มีการแปลเฉพาะในร่างกายและดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะ แต่ละอวัยวะเกิดจากเนื้อเยื่อบางชนิดที่มีองค์ประกอบของเซลล์ อวัยวะที่รวมกันทำหน้าที่เป็นระบบของอวัยวะ ในโรงเรียนกายวิภาคของรัสเซียระบบของอวัยวะนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นเอกภาพซึ่งมีความสัมพันธ์ทางกายวิภาคและตัวอ่อน; กลุ่มของอวัยวะที่ทำงานได้อย่างเดียวจะเรียกว่าอุปกรณ์อวัยวะ (locomotor, speech, endocrine, ฯลฯ ) อย่างไรก็ตามมักจะมีการแทนที่คำศัพท์ของ "เครื่องมืออวัยวะ" โดย "ระบบอวัยวะ"

อวัยวะบางอย่างทำหน้าที่หลายอย่างและเป็นของระบบที่แตกต่างกัน: ตัวอย่างเช่นต่อมไทมัส (ต่อมไธมัส) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ของทั้งระบบภูมิคุ้มกันและระบบต่อมไร้ท่อตับอ่อนคือต่อมไร้ท่อและทางเดินอาหาร บน.

ระบบและอุปกรณ์ของอวัยวะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ ความคงตัวของสภาพแวดล้อมภายใน (สภาวะสมดุล) ได้รับการดูแลรักษาผ่านกระบวนการควบคุมทางระบบประสาทของกระบวนการเผาผลาญในร่างกายทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เป็นมิตรของระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อและระบบหัวใจและหลอดเลือด

ส่วนของกายวิภาคของมนุษย์ปกติ (ระบบ) คือ: osteology - การศึกษาของกระดูก, artro-syndesmology - การศึกษาของข้อต่อของส่วนต่าง ๆ ของโครงกระดูก, myology - การศึกษาของกล้ามเนื้อ, เทคโนโลยี - การศึกษาอวัยวะภายในของระบบย่อยอาหาร, ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ, angiology - การศึกษาของระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง, กายวิภาคของระบบประสาท (ประสาทวิทยา) - การศึกษาของระบบประสาทส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง, esthesiology - การศึกษาของความรู้สึก

กายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบไฟล์ 3D: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj